Kapituła

Najwyższą władzę w Bractwie sprawuje Walne Zgromadzenie. W jego skład wchodzą wszyscy członkowie Bractwa (Statut, Art. 8). Ono też powołuje Kapitułę Bractwa jako władzę zwyczajną Bractwa na trzyletnią kadencję.

Obecnie członkami Kapituły są:

 • Jan Franczyk

  Wicekanclerz Bractwa
  brat Jan Franczyk

 • Stanisław Kracik

  Prokurator Generalny Bractwa
  brat Stanisław Kracik

 • Mirosław Lasek

  Kwestarz Generalny Bractwa
  brat Mirosław Lasek