Kapituła

Najwyższą władzę w Bractwie sprawuje Walne Zgromadzenie. W jego skład wchodzą wszyscy członkowie Bractwa (Statut, Art. 8). Ono też powołuje Kapitułę Bractwa jako władzę zwyczajną Bractwa na trzyletnią kadencję.

Obecnie członkami Kapituły są:

 • Andrzej Martynuska

  Kanclerz Generalny Bractwa
  brat Andrzej Martynuska
  kanclerz@fraternitasjesu.pl
 • Jan Franczyk

  Wicekanclerz Generalny Bractwa
  brat Jan Franczyk
 • Bogdan Szlachta>

  Wicekanclerz Generalny Bractwa
  brat Bogdan Szlachta
 • Henryk Ciurej

  Prokurator Generalny Bractwa
  brat Henryk Ciurej
 • Mirosław Lasek>

  Kwestarz Generalny Bractwa
  brat Mirosław Lasek
 • o. Wit Pasierbek>

  Wikariusz Generalny Bractwa
  o. Wit Pasierbek SJ
  wikariusz@fraternitasjesu.pl