Modlitwa Bractwa

Do odmawiania codziennie podczas modlitwy porannej

modlitwa Dobry i miłosierny Boże, nasz Ojcze, przez Twojego Syna a naszego Brata Jezusa Chrystusa proszę Cię o stałą opiekę i błogosławieństwo dla naszego Bractwa. Pomóż zrozumieć każdemu z nas Twoje zamysły w stosunku do naszej wspólnoty i spraw abyśmy wytrwałą pracą i modlitwą Twoje plany z radością i ufnością realizowali. Niech w rzeczach koniecznych panuje między nami jedność, w wątpliwych wolność, a we wszystkich miłość.

Naucz każdego z nas być hojnym; służyć Tobie tak, jak na to zasługujesz: dawać, nie czekając na zapłatę, walczyć, nie zważając na rany, pracować, nie szukając odpoczynku, kochać, nie czekając na wzajemność, oddając się jedynie służeniu Tobie, wiedząc, że w ten sposób wypełniamy Twoją wolę.

Wesprzyj Swoim Duchem szczególnie tych, którzy przyjęli na siebie trudy przewodzenia Bractwu, a pozostałym członkom daj gorliwość w wypełnianiu obowiązków i radość z posługi Tobie i ludziom. Niech nasze Bractwo, które jest Twoim dziełem, promieniuje w świecie przykładem chrześcijańskiej miłości i gorliwości w pracy na wzór Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

Amen.