Archiwum Dni Skupienia

Dzień Skupienia w dniu 26 marca 2022 r. w klasztorze oo. Pallotynów w Kleczy k. Wadowic

W dniu 26 marca 2022 w domu rekolekcyjnym oo. Pallotynów w Kleczy k. Wadowic odbył się nasz bracki Wielkopostny Dzień Skupienia. Oprócz stałych punktów każdych dni skupienia w Wielkim Poście, ustaliliśmy także tematykę i organizację kolejnego otwartego spotkania brackiego. Ustalono, iż odbędzie się on 22 maja 2022 r. na Przegorzałach po Mszy Św. o godz. 18.00, a tematem będzie: Powinności chrześcijanina wobec ojczyzny. Solidaryzm społeczny w czasach kryzysów.

Dni Skupienia w dniach 25-26 września 2021 r. w klasztorze ss. Norbertanek w Imbramowicach

W dniach 25-26 września 2021 w domu rekolekcyjnym ss. Norbertanek w Imbramowicach odbyły się nasze brackie dni skupienia.  Tematem wiodącym było podsumowanie dotychczasowej działalności Bractwa oraz wytyczenie nowych kierunków działań.

Dzień Skupienia 3 października 2020 Kaplica Szpitala im. J. Babińskeigo w Krakowie

W dniu 3 października 2020 r. odbył się nasz bracki dzień skupienia. Tym razem gosciliśmy w Kaplicy Szpitala J. Babińskiego w Krakowie. Kontynuowaliśmy rozważania na temat: "Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Soboru Watykańskiego II „Gaudium et spes” – u podstaw współczesnej nauki społecznej Kościoła". Tekst Konstytucji można pobrać z poniższego linku:

Konstytudja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym. Sobór Watykański II.

Szczegółowy program dni skupienia przedstawiał się następująco:

Sobota, 3 października br.

 1. Godz. 10.00 - Przyjazd do Szpitala.
 2. Godz. 10.30 - Punkta do medytacji – o. Wikariusz. (Sala)
 3. Godz. 11.30 - Kawa. (Sala)
 4. Godz. 11.45 - Cd. Credo: Począł się z Ducha Św. (484-511 KKK) - br. Stanisław. (Sala)
 5. Godz. 12.45 - Obiad. (bar bistro)
 6. Godz. 13.30 - Wspólna lektura tekstu Gaudium et spes cd. (paragrafy: 46-72) - moderator br. Henryk. (Sala)
 7. Godz. 14.30 - Różaniec + o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego – br. Mirosław i br. Marek M. (Kaplica)
 8. Godz. 15.30 - Wspólna lektura tekstu Gaudium et spes cd. (paragrafy: 73-do końca) - moderator br. Marek L. (Sala)
 9. Godz. 16.45 - Msza Św. (Czytanie: br. Jacek; Psalm: br. Leszek). (Kaplica)
 10. Godz. 17.45 - Kolacja.
 11. Godz. 18.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu, nieszpory – o. Wikariusz, br. Henryk. (Kaplica)
 12. Godz. 19.30 - Krótkie spotkanie brackie. (Sala)
 13. Wyjazd do domów.

Dni Skupienia w dniach 14-15 grudnia 2019 r. w klasztorze ss. Norbertanek w Imbramowicach

W dniach 14-15 grudnia 2019 w domu rekolekcyjnym ss. Norbertanek w Imbramowicach odbyły się nasze brackie dni skupienia. Kontynuowaliśmy rozważania na temat: "Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Soboru Watykańskiego II „Gaudium et spes” – u podstaw współczesnej nauki społecznej Kościoła". Tekst Konstytucji można pobrać z poniższego linku:

Konstytudja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym. Sobór Watykański II.

Szczegółowy program dni skupienia przedstawiał się następująco:

Sobota, 14 grudnia 2019 r.

 1. Godz. 11.00 - Przyjazd do Klasztoru i zakwaterowanie.
 2. Godz. 11.30 - Punkta do medytacji: „Moje spotkanie z przychodzącym Jezusem Chrystusem”  – o. Wikariusz.
 3. Godz. 12.30 - Obiad.
 4. Godz. 13.15 - Wspólna lektura tekstu Gaudium et spes cd. (paragrafy: 33-45) - moderator br. Marek L.
 5. Godz. 14.30 - Kawa.
 6. Godz. 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego + Różaniec – br. Jan i br. Leszek.
 7. Godz. 15.45 - Przegląd indywidualnych dzieł brackich za rok 2019 – br. Jan.
 8. Godz. 16.15 - Jak żyjemy i wypełniamy śluby publiczne złożone w Bractwie FJ (Co zrobiliśmy w mijającym roku i co planujemy na rok 2020 jako Bractwo Fraternitas Jesu?) – br. Henryk, o. Wikariusz.
 9. Godz. 17.00 - Możliwość rozmowy duchowej z o. Wikariuszem.
 10. Godz. 17.30 - Msza Św. (Czytanie: br. Henryk; Psalm: br. Tadeusz).
 11. Godz. 18.30 - Kolacja.
 12. Godz. 19.15 - Adoracja Najświętszego Sakramentu, Roraty, nieszpory, modlitewne rozważania – o. Wikariusz, br. Mirosław i br. Stanisław.
 13. Godz. 20.30 - Brackie spotkanie.

Niedziela, 15 grudnia 2019 r.

 1. Godz.  8.00 - Jutrznia.
 2. Godz.  8.20 - Śniadanie.
 3. Godz.  9.00 - Medytacja: „Nasze spotkanie z przychodzącym Jezusem Chrystusem”  – o. Wikariusz.
 4. Godz.  9.45 - Cd. Credo: Wierzę w Jezusa Chrystusa (422-453 KKK) - br. Leszek.
 5. Godz. 10.30 - Kawa.
 6. Godz. 10.45 – Ew. cd. o planach Bractwa FJ w optyce kandydatów i naszego działania ad extra.
 7. Godz. 11.45 – Msza Św. (Czytanie I: br. Jan; Psalm: br. Marek M.; Czytanie II: br. Stanisław). Odnowienie ślubów publicznych.
 8. Wyjazd do domów.

Dni Skupienia w dniach 22-23 czerwca 2019 r. w klasztorze ss. Norbertanek w Imbramowicach

W dniach 22-23 czerwca 2019 w domu rekolekcyjnym ss. Norbertanek w Imbramowicach odbyły się nasze Dni Skupienia. Rozważaliśmy obecną sytuację w Kościele oraz tekst Benedykta XVI pt. Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego. Tekst można pobrać z poniższego linku:

Benedykt XVI Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego

Szczegółowy program dni skupienia przedstawiał się następująco:

Sobota, 22 czerwca br.

 1. Godz. 11.00 - Przyjazd do Klasztoru i zakwaterowanie.
 2. Godz. 11.15 - Modlitwa południowa brewiarzowa.
 3. Godz. 11.30 - Punkta do medytacji – o. Wikariusz.
 4. Godz. 12.30 - Obiad.
 5. Godz. 13.30 - KKK 325-354 „Niebo i ziemia” – brat Bogdan.
 6. Godz. 14.40 - Kawa.
 7. Godz. 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego + Różaniec – br. kandydat Tadeusz M., br. Marek L.
 8. Godz. 15.30 - KKK 391-395 i 538-540 „Demon, Diabeł, Szatan” – o. Wikariusz.
 9. Godz. 16.30 - Informacja nt. wydania rozważań tekstów czytań - br. Henryk.
 10. Godz. 16.45 - Rozeznawanie duchów – o. Wikariusz.
 11. Godz. 17.30 - Msza Św. (Czytanie: br. Marek L.; Psalm: br. Tadeusz B.)
 12. Godz. 18.30 - Kolacja.
 13. Godz. 19.15 - Adoracja Najświętszego Sakramentu, Nabożeństwo Czerwcowe, nieszpory – o. Wikariusz, br. Henryk.
 14. Godz. 20.30 - Brackie spotkanie.

Niedziela, 23 czerwca br.

 1. Godz. 8.00 - Jutrznia.
 2. Godz. 8.20 - Śniadanie.
 3. Godz. 9.00 - Medytacja – o. Wikariusz.
 4. Godz. 10.00 - Kawa.
 5. Godz. 10.30 - List Benedykta XVI Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego i namysł nad reakcją Bractwa FJ.
 6. Godz. 12.00 - Msza Św. (Czytanie I: br. Jan; Psalm: br. Marek M.; Czytanie II: br. Stanisław.)
 7. Wyjazd do domów.

Wielkopostne Dni Skupienia w dniach 13-14 kwietnia w klasztorze ss. Norbertanek w Imbramowicach

W dniach 13-14 kwietnia 2019 w domu rekolekcyjnym ss. Norbertanek w Imbramowicach odbyły się nasze Wiekopostne Dni Skupienia. Kontynuowaliśmy rozważania tekstu adhortacji apostolskiej Gaudete et Exsultate Ojca Świętego Franciszka. Tekst adhortacji można pobrać z poniższego linku:

Adhortacja apostolska Gaudete et Exsultate

Szczegółowy program dni skupienia przedstawiał się następująco:

Sobota, 13 kwietnia br.

 1. Godz. 11.00 - Przyjazd do Klasztoru i zakwaterowanie.
 2. Godz. 11.30 - Punkta do medytacji – o. Wikariusz.
 3. Godz. 12.30 - Obiad.
 4. Godz. 13.15 - Adhortacja apostolska Gaudete et Exsultate moderatorzy br. Henryk, br. Jacek – (paragrafy: 63-109).
 5. Godz. 14.30 - Kawa.
 6. Godz. 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego + Różaniec – br. Leszek, br. Jan.
 7. Godz. 15.30 - Wspólna lektura tekstu Gaudete et Exsultate cd.: moderatorzy – br.  Mirosław, br. Tadeusz (paragrafy: 110-177).
 8. Godz. 17.00 - Możliwość rozmowy duchowej z o. Wikariuszem.
 9. Godz. 17.30 - Msza Św. (Czytanie: br. Tadeusz)
 10. Godz. 18.30 - Kolacja
 11. Godz. 19.15 - Adoracja Najświętszego Sakramentu, Droga Krzyżowa, nieszpory – o. Wikariusz, br. Stanisław, br. Marek M.
 12. Godz. 20.30 - Brackie spotkanie - w trakcie sprawozdanie z indywidualnych dzieł brackich za 2018 r.

Niedziela, 14 kwietnia br.

 1. Godz. 8.00 - Jutrznia.
 2. Godz. 8.20 - Śniadanie.
 3. Godz. 9.00 - Medytacja – o. Wikariusz.
 4. Godz. 10.15 - Kawa.
 5. Godz. 10.45 - Rozważania kolejnych punktów Wierzę w Boga - Ojciec (KKK 232-267) - br. Marek L.
 6. Godz. 11.50 - Msza Św. (Czytania: I - br. Bogdan, II - br. Marek L.)
 7. Wyjazd do domów.

Adwentowe dni skupienia w dniach 15-16 grudnia 2018 r. w klasztorze ss. Norbertanek w Imbramowicach

W dniach 15-16 grudnia 2018 w domu rekolekcyjnym ss. Norbertanek w Imbramowicach. odbyły się brackie dni skupienia. Rozważaliśmy tekst adhortacji apostolskiej Gaudete et Exsultate Ojca Świętego Franciszka. Tekst adhortacji można pobrać z poniższego linku:

Adhortacja apostolska Gaudete et Exsultate

Szczegółowy program dni skupienia przedstawiał się następująco:

Sobota, 15 grudnia br.

 1. Godz. 11.00 - Przyjazd do Klasztoru i zakwaterowanie.
 2. Godz. 11.30 - Punkta do medytacji – o. Wikariusz. „Eliasz – prekursor Mesjasza…” (Syr 48,1-4.9-11; Mt 17, 10-13).
 3. Godz. 12.30 - Obiad.
 4. Godz. 13.15 - Adhortacja apostolska Gaudete et exsultate moderatorzy – bracia: Stanisław i Marek M. (paragrafy: 1-34).
 5. Godz. 14.30 - Kawa.
 6. Godz. 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego + Różaniec – bracia: Jan i Mirosław.
 7. Godz. 15.30 - Wspólna lektura tekstu Gaudete et exsultate cd.: moderatorzy – brat:  Leszek (paragrafy: 35-62).
 8. Godz. 17.00 - Możliwość rozmowy duchowej z o. Wikariuszem.
 9. Godz. 17.30 - Msza Św.
 10. Godz. 18.30 - Kolacja
 11. Godz. 19.15 - Adoracja Najświętszego Sakramentu, litania loretańska, nieszpory, modlitewne rozważania – o. Wikariusz, brat: Henryk.
 12. Godz. 20.30 - Brackie spotkanie.

Niedziela, 16 grudnia br.

 1. Godz. 8.00 - Jutrznia.
 2. Godz. 8.20 - Śniadanie.
 3. Godz. 9.00 - Medytacja – o. Wikariusz „Przychodzenie Boga”.
 4. Godz. 10.15 - Kawa.
 5. Godz. 11.00 - Msza Św.
 6. Wyjazd do domów.

Dni skupienia 24-25 marca 2018 r.

W dniach 24-25 marca 2018 w domu rekolekcyjnym ss. Norbertanek w Imbramowicach odbyły się nasze brackie dni skupienia. Kontynuowliśmy rozważania na temat: "Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Soboru Watykańskiego II „Gaudium et spes” – u podstaw współczesnej nauki społecznej Kościoła". Tekst Konstytucji można pobrać z poniższego linku:

Konstytudja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym. Sobór Watykański II.

Szczegółowy program dni skupienia przedstawiał się następująco:

Sobota, 24 marca br.

 1. Godz. 11.00 - Przyjazd do Klasztoru i zakwaterowanie.
 2. Godz. 11.30 - Punkta do medytacji „Nowe serce i nowy duch…” (Ez 18, 13) - o. Wikariusz.
 3. Godz. 12.30 - Obiad.
 4. Godz. 13.15 - Konstytucja „O Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes” cd. „Godność osoby ludzkiej, par. 12 i następne; (Wspólna lektura tekstu): moderatorzy – bracia: Jacek i Tadeusz (paragrafy: 12-22).
 5. Godz. 14.30 - Kawa
 6. Godz. 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego + Różaniec – bracia: Henryk i Leszek.
 7. Godz. 15.30 - Wspólna lektura tekstu „Gaudium et spes” cd.: moderatorzy – bracia: Bogdan i  Marek M. (paragrafy: 23-32).
 8. Godz. 16.45 - Rozmowa duchowa na bazie art. 4 i 6 „Statut Fraternitas Jesu” (omnes).
 9. Godz. 17.30 - Rozmowy duchowe z o. Wikariuszem.
 10. Godz. 18.00 - Msza Św.
 11. Godz. 19.00 - Kolacja.
 12. Godz. 19.45 - Adoracja Najświętszego Sakramentu, Droga Krzyżowa nieszpory – o. Wikariusz, bracia: Marek L. i Mirosław.
 13. Godz. 21.00 - Brackie spotkanie.

Niedziela, 25 marca br.

 1. Godz. 8.00 - Jutrznia.
 2. Godz. 8.20 - Śniadanie.
 3. Godz. 9.00 - Medytacja – o. Wikariusz „Męka Jezusa Chrystusa wg św. Marka”
 4. Godz. 10.15 - Kawa.
 5. Godz. 10.15 - 10.45 - Rozmowy duchowe z o. Wikariuszem.
 6. Godz. 10.45 - Przykazanie VIII Dekalogu – brat Stanisław + omnes
 7. Godz. 12.00 - Msza Św.
 8. Wyjazd do domów.

Dni skupienia 16-17 grudnia 2017 r.

W dniach 16-17 grudnia 2017 w domu rekolekcyjnym ss. Norbertanek w Imbramowicach odbyły się nasze brackie dni skupienia. Rozważaliśmy temat: "Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Soboru Watykańskiego II „Gaudium et spes” – u podstaw współczesnej nauki społecznej Kościoła". Refleksje i dyskusje dotyczyły pierwszych 32 paragrafów tego dokumentu. Tekst Konstytucji można pobrać z poniższego linku:

Konstytudja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym. Sobór Watykański II.

Szczegółowy program dni skupienia przedstawiał się następująco:

Sobota, 16 grudnia br.

 1. Godz. 11.00 - Przyjazd do Klasztoru i zakwaterowanie.
 2. Godz. 11.30 - Punkta do medytacji „Adwent – Eliasz już przyszedł…” - o. Wikariusz.
 3. Godz. 12.45 - Obiad.
 4. Godz. 13.45 - Wprowadzenie do Konstytucji „Gaudium et spes”:  – o. Wikariusz. Wspólna lektura tekstu: moderatorzy – br. Stanisław i br. Jacek (paragrafy: 1-10).
 5. Godz. 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego + Różaniec – br. Marek i br. Jan.
 6. Godz. 15.30 - Kawa.
 7. Godz. 15.45 - Wspólna lektura tekstu Konstytucji „Gaudium et spes” cd.: moderatorzy – br. Mirosław i br. Leszek (paragrafy: 11-22).
 8. Godz. 16.45 - Kawa.
 9. Godz. 17.00 - Dokończenie VII przykazania Dekalogu – omnes.
 10. Godz. 18.00 - Msza Św.
 11. Godz. 19.00 - Kolacja.
 12. Godz. 19.45 - Adoracja Najświętszego Sakramentu: nieszpory, nabożeństwo adwentowe –o. Wikariusz i br. Tadeusz.
 13. Godz. 21.00 - Brackie spotkanie.

Niedziela, 17 grudnia br.

 1. Godz. 8.00 - Jutrznia + medytacja „Adwent – przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana”- o. Wikariusz.
 2. Godz. 9.15 - Śniadanie.
 3. Godz. 10.00 - Wspólna lektura tekstu Konstytucji „Gaudium et spes” cd.: moderatorzy – br. Bogdan i br. Marek M. (paragrafy: 23-32).
 4. Godz. 11.15 - Kawa.
 5. Godz. 11.30 - Dzieła brackie – br. Henryk.
 6. Godz. 12.45 - Msza Św.
 7. Wyjazd do domów.

Pielgrzymka w dniach 13 do 15 października 2017  r.

W dniach od 13 do 15 października br., wraz z Ojcem Wikariuszem, pielgrzymowaliśmy do sanktuarium maryjnego w Mariazell, którego opiekunami są benedyktyni. Jest to narodowe sanktuarium maryjne Austrii, Czech i Węgier z cudownym, wyrzeźbionym w lipowym drzewie, wizerunkiem Maryi trzymającej na kolanach Dzieciątko Jezus.

Po modlitwie przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej zwiedziliśmy tamtejszą bazylikę oraz uczestniczyliśmy we Mszy św. odprawionej przez Ojca Wikariusza na terenie klasztoru. Po południu, nad jeziorem położonym u stóp alpejskich szczytów odmówiliśmy wspólnie różaniec.

W niedzielę udaliśmy się do jednego z największych europejskich klasztorów cysterskich w Heiligenkreuz. Tam uczestniczyliśmy w uroczystej, niedzielnej Mszy św. konwentualnej sprawowanej w języku łacińskim – Ojciec Wikariusz został zaproszony do koncelebry.

Po Mszy św. i po posiłku wyruszyliśmy w drogę powrotną do Polski.

       
  

  

Dni skupienia 17-18 czerwca 2017 r.

W dniach 17-18 czerwca 2017 w domu rekolekcyjnym ss. Norbertanek w Imbramowicach odbyły się brackie dni skupienia. Rozważaliśmy temat: "Chrześcijanin wobec współczesnej kultury europejskiej w refleksji Jana Pawła II i Franciszka". Podstawą były dwa przemówienia papieży:

Jan Paweł II - Parlament Europejski 1988 Franciszek - Parlament Europejski 2014

Szczegółowy program dni skupienia przedstawiał się następująco:

Sobota, 17 czerwca br.

 1. Godz. 11.00 - Przyjazd do Klasztoru i zakwaterowanie.
 2. Godz. 11.15 - Wprowadzenie w tematykę i przemówienia papieży w Parlamencie Europejskim: Jana Pawła II (11.10.1988) i Franciszka (25.11.2014) –  brat Rafał i brat Mirosław.
 3. Godz. 13.00 - Obiad.
 4. Godz. 14.00 - Medytacja – o. Wikariusz.
 5. Godz. 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego + Różaniec – brat Henryk.
 6. Godz. 15.30 - Kawa.
 7. Godz. 15.45 - Panel cz. I nt. „Chrześcijanin wobec współczesnej kultury europejskiej w refleksji Jana Pawła II i Franciszka” – brat Mirosław (prowadzenie), brat Jacek oraz dyskusja – wszyscy obecni.
 8. Godz. 16.45 - Kawa.
 9. Godz. 17.00 - Panel cz. II – brat Stanisław i brat kandydat Marek.
 10. Godz. 18.00 - Msza Św.
 11. Godz. 19.00 - Kolacja.
 12. Godz. 19.45 - Adoracja Najświętszego Sakramentu: nieszpory, nabożeństwo czerwcowe – brat Jan.
 13. Godz. 21.00 - Brackie spotkanie.

Niedziela, 18 czerwca br.

 1. Godz. 8.00 - Jutrznia + medytacja - o. Wikariusz.
 2. Godz. 9.15 - Śniadanie.
 3. Godz. 10.00 - Dyskusja: „Europejskie wyzwania dla chrześcijan i Fraternitas Jesu” – brat Leszek (prowadzenie) i brat Marek.
 4. Godz. 11.15 - Kawa.
 5. Godz. 11.45 - V Przykazanie – brat Henryk i o. Wikariusz.
 6. Godz. 13.00 - Msza Św.
 7. Wyjazd do domów.

Dni skupienia 18-19 marca 2017 r.

W dniach 18-19 marca 2017 w domu rekolekcyjnym ss. Norbertanek w Imbramowicach odbyły się brackie dni skupienia. Rozważaliśmy temat: "Chrześcijanin wobec współczesnej kultury w refleksji Benedykta XVI". Podstawą były trzy teksty papieża Benedykta XVI.

Benedykt XVI - Ratyzbona Benedykt XVI - Kościół pogan Benedykt XVI - Bundestag

Szczegółowy program dni skupienia przedstawiał się następująco:

Sobota, 18 marca br.

 1. Godz. 11.00 - Przyjazd do Klasztoru i zakwaterowanie.
 2. Godz. 11.15 - Wprowadzenie w tematykę i dokumenty Benedykta XVI („Kościół pogan nazywających się jeszcze chrześcijanami”; „Przemówienie Benedykta XVI w Bundestagu – 22.09.2011.; Przemówienie/wykład na uniwersytecie w Ratyzbonie Benedykta XVI – 12.09.2006.) –  O. Wikariusz i brat Bogdan.
 3. Godz. 13.00 - Obiad.
 4. Godz. 14.00 - Medytacja nt. miejsca chrześcijanina w dzisiejszym świecie i Kościele – o. Wikariusz.
 5. Godz. 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego + Różaniec – brat Henryk i brat Mirosław.
 6. Godz. 15.30 - Kawa.
 7. Godz. 15.45 - Panel cz. I nt. „Chrześcijanin wobec współczesnej kultury  w refleksji Benedykta XVI” – brat Marek (prowadzenie), brat Jan, brat Tadeusz, brat Bogdan, o. Wikariusz oraz dyskusja – wszyscy obecni.
 8. Godz. 16.45 - Kawa.
 9. Godz. 17.00 - Panel cz. II – cd.
 10. Godz. 18.00 - Msza Sw.
 11. Godz. 19.00 - Kolacja.
 12. Godz. 19.45 - Adoracja Najświętszego Sakramentu: nieszpory, Droga Krzyżowa – brat Jacek i brat Leszek.
 13. Godz. 21.00 - Brackie spotkanie.

Niedziela, 19 marca br.

 1. Godz. 8.00 - Jutrznia.
 2. Godz. 8.30 - Śniadanie.
 3. Godz. 9.15 - Dyskusja: „Jaka kultura chrześcijańska dzisiaj?” – prowadzi: brat Stanisław i brat Tadeusz.
 4. Godz. 10.30 - Zebranie Kapituły Bractwa.
 5. Godz. 11.15 - Kawa.
 6. Godz. 11.45 - IV Przykazanie – brat Jan i o. Wikariusz.
 7. Godz. 13.00 - Msza Św.
 8. Wyjazd do domów.