Aktualności

Spotkanie brackie 29 października 2023 r.

Zapraszamy na naszą wspólnotową Mszę Św.  w niedzielę 29 października 2023 r. o godz. 15.00 w parafii oo. Jezuitów pw. Chrystusa Króla w Krakowie-Przegorzałach, ul. Zaskale 1.

Wszystkich mężczyzn zainteresowanych uczestnictwem w działalności Bractwa prosimy o wcześniejszy kontakt z Kanclerzem (kanclerz@fraternitasjesu.pl) lub o. Wikariuszem Bractwa Fraternitas Jesu (wikariusz@fraternitasjesu.pl).

MODLITWA BRACTWA FRATERNITAS JESU ZA OJCZYZNĘ, POLAKÓW I RZĄDZĄCYCH

Boże, Ojcze nieskończenie Dobry, Stwórco nieba i ziemi, i człowieka na swoje podobieństwo. Jemu dałeś we władanie to, co stworzyłeś w pełnej harmonii i porządku. To on winien czynić tę ziemię miejscem szczęśliwym i pełnym Twojej obecności. Ale często grzech przesłania nam to szczytne zadanie.

Dlatego prosimy Cię: pomóż nam dostrzegać piękno Twojego Stworzenia, cel, dla którego istniejemy, i wspieraj, gdy szukamy sposobów jego realizacji.

Do Ciebie się zwracamy jako jedynego naszego Pana i Króla za Ojczyznę naszą, za Polaków i za tych, którzy sprawują władzę.

Błogosław Ojczyźnie naszej, by była miejscem pokoju i sprawiedliwości dla każdego.

Rodakom naszym daj łaskę wzajemnej życzliwości, miłości i umiejętności przebaczania. Niech w drugim człowieku dostrzegają Twój obraz, który domaga się największego szacunku. Niech dostrzegają potrzeby innych, szczególnie tych, którzy najtrudniej znoszą mozół życia materialnego i duchowego. A nade wszystko, niech nieustannie odnoszą swoje sprawy do Ciebie, szukając u miłosiernego Ojca ukojenia i drogowskazów na drogi życia.

Szczególną odpowiedzialność za Polskę i Polaków ponoszą politycy i rządzący, których powołaniem jest takie kształtowanie ziemskiej rzeczywistości, by była ona jak najlepszym odbiciem Twoich zamysłów wobec naszego świata.

Dlatego błagamy Cię: obdarz ich odważną mądrością. Niechaj kierują i prowadzą nas prostymi drogami, gdzie tak znaczy tak, a nie znaczy nie. Niechaj wybierają zawsze roztropnie, z miłością w sercu, mając na względzie tylko dobro oddanych im wspólnot, za nic mając swoje osobiste korzyści. Niech w swoich decyzjach kierują się zdrową moralnością i stanowią takie prawa, które zgodne są z Twoją wolą i dobrem każdego człowieka.

Natchnij wszystkich polityków swoim Duchem, by w swoich codziennych działaniach troszczyli się o wszystkich: biednych i bogatych, zdrowych i chorych, młodych i starych. By swoimi staraniami budowali wspólny dom dla każdego – dom miłości i pokoju.

Niech świat przez Ciebie stworzony rozwija się w sposób, którego Ty chciałeś przed stworzeniem i którego wciąż oczekujesz. Niech wszystkie ludy uznają Twoją moc, a ich przywódcy służą im, by mogli spełniać się w świecie przez Ciebie stworzonym, w którym nie ma dominować walka, lecz współpraca, nie ma dominować niechęć, lecz miłość kierowana ku Tobie i ku wszystkim ludziom.

Niech jedynym wzorem, Panie, dla każdego człowieka, będzie Twój Jednorodzony Syn Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, który przyszedł do nas, aby objawić Twoją miłość do całego stworzenia.

Amen!

W roku 2023 r. zaplanowano następujące terminy spotkań w Przegorzałach na wspólnotowych mszach św. Z uwagi na ważne i obiektywne okoliczności podane terminy i miejsca mogą ulec zmianie:

Spotkanie Data Miejsce Godzina
niedzielne spotkanie brackie 15.01.2023 Przegorzały 15.00
niedzielne spotkanie brackie
26.02.2023 Przegorzały 15.00
niedzielne spotkanie brackie 26.03.2023 Przegorzały 15.00
niedzielne spotkanie brackie 23.04.2023 Przegorzały 15.00
niedzielne spotkanie brackie

21.05.2023

Przegorzały 15.00
Boże Ciało
08.06.2023 Przegorzały 11.00
Rekolekcje Ignacjańskie 18-21.06.2023 Stara Wieś 13.00
niedzielne spotkanie brackie 29.10.2023 Przegorzały 15.00
Uroczystość Chrystusa Króla 26.11.2023 Przegorzały 11.00
Dni Skupienia 09-10.12.2023 --- ---

*) terminy spotkań mogą ulec zmianie

Wszystkich mężczyzn zainteresowanych uczestnictwem w działalności Bractwa prosimy o wcześniejszy kontakt z Kanclerzem (kanclerz@fraternitasjesu.pl) lub o. Wikariuszem Bractwa Fraternitas Jesu (wikariusz@fraternitasjesu.pl).