Aktualności

Spotkanie brackie 24 lutego 2019 r.

Zapraszamy na nasze spotkanie brackie w niedzielę 24 lutego 2019 r. o godz. 15.00. Odbędzie się ono w parafii oo. Jezuitów pw. Chrystusa Króla w Krakowie-Przegorzałach, ul. Zaskale 1. Rozpoczniemy jak zawsze mszą św. Po mszy bracia spotykają się w gościnnych progach domu oo. Jezuitów.

Wszystkich mężczyzn zainteresowanych uczestnictwem w działalności Bractwa prosimy o wcześniejszy kontakt z Kanclerzem (kanclerz@fraternitasjesu.pl) lub o. Wikariuszem Bractwa Fraternitas Jesu (wikariusz@fraternitasjesu.pl).