Aktualności

Spotkanie brackie 24 marca 2024 r.

Zapraszamy na naszą wspólnotową Mszę Św.  w niedzielę 24 marca 2024 r. o godz. 15.00 w parafii oo. Jezuitów pw. Chrystusa Króla w Krakowie-Przegorzałach, ul. Zaskale 1.

Wszystkich mężczyzn zainteresowanych uczestnictwem w działalności Bractwa prosimy o wcześniejszy kontakt z Kanclerzem (kanclerz@fraternitasjesu.pl) lub o. Wikariuszem Bractwa Fraternitas Jesu (wikariusz@fraternitasjesu.pl).

MODLITWA BRACTWA FRATERNITAS JESU ZA OJCZYZNĘ, POLAKÓW I RZĄDZĄCYCH

Boże, Ojcze nieskończenie Dobry, Stwórco nieba i ziemi, i człowieka na swoje podobieństwo. Jemu dałeś we władanie to, co stworzyłeś w pełnej harmonii i porządku. To on winien czynić tę ziemię miejscem szczęśliwym i pełnym Twojej obecności. Ale często grzech przesłania nam to szczytne zadanie.

Dlatego prosimy Cię: pomóż nam dostrzegać piękno Twojego Stworzenia, cel, dla którego istniejemy, i wspieraj, gdy szukamy sposobów jego realizacji.

Do Ciebie się zwracamy jako jedynego naszego Pana i Króla za Ojczyznę naszą, za Polaków i za tych, którzy sprawują władzę.

Błogosław Ojczyźnie naszej, by była miejscem pokoju i sprawiedliwości dla każdego.

Rodakom naszym daj łaskę wzajemnej życzliwości, miłości i umiejętności przebaczania. Niech w drugim człowieku dostrzegają Twój obraz, który domaga się największego szacunku. Niech dostrzegają potrzeby innych, szczególnie tych, którzy najtrudniej znoszą mozół życia materialnego i duchowego. A nade wszystko, niech nieustannie odnoszą swoje sprawy do Ciebie, szukając u miłosiernego Ojca ukojenia i drogowskazów na drogi życia.

Szczególną odpowiedzialność za Polskę i Polaków ponoszą politycy i rządzący, których powołaniem jest takie kształtowanie ziemskiej rzeczywistości, by była ona jak najlepszym odbiciem Twoich zamysłów wobec naszego świata.

Dlatego błagamy Cię: obdarz ich odważną mądrością. Niechaj kierują i prowadzą nas prostymi drogami, gdzie tak znaczy tak, a nie znaczy nie. Niechaj wybierają zawsze roztropnie, z miłością w sercu, mając na względzie tylko dobro oddanych im wspólnot, za nic mając swoje osobiste korzyści. Niech w swoich decyzjach kierują się zdrową moralnością i stanowią takie prawa, które zgodne są z Twoją wolą i dobrem każdego człowieka.

Natchnij wszystkich polityków swoim Duchem, by w swoich codziennych działaniach troszczyli się o wszystkich: biednych i bogatych, zdrowych i chorych, młodych i starych. By swoimi staraniami budowali wspólny dom dla każdego – dom miłości i pokoju.

Niech świat przez Ciebie stworzony rozwija się w sposób, którego Ty chciałeś przed stworzeniem i którego wciąż oczekujesz. Niech wszystkie ludy uznają Twoją moc, a ich przywódcy służą im, by mogli spełniać się w świecie przez Ciebie stworzonym, w którym nie ma dominować walka, lecz współpraca, nie ma dominować niechęć, lecz miłość kierowana ku Tobie i ku wszystkim ludziom.

Niech jedynym wzorem, Panie, dla każdego człowieka, będzie Twój Jednorodzony Syn Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, który przyszedł do nas, aby objawić Twoją miłość do całego stworzenia.

Amen!

W roku 2024 r. zaplanowano następujące terminy spotkań w Przegorzałach na wspólnotowych mszach św. Z uwagi na ważne i obiektywne okoliczności podane terminy i miejsca mogą ulec zmianie:

Spotkanie Data Miejsce Godzina
niedzielne spotkanie brackie 28.01.2024 Przegorzały 15.00
niedzielne spotkanie brackie
25.02.2024 Przegorzały 15.00
niedzielne spotkanie brackie 24.03.2024 Przegorzały 15.00
Dni Skupienia 6-7.04.2024 Klecza 11.00
Boże Ciało

30.05.2024

Przegorzały 11.00
niedzielne spotkanie brackie 23/30.06.2024 Przegorzały 15.00
niedzielne spotkanie brackie 29.09.2024 Przegorzały 15.00
niedzielne spotkanie brackie 27.10.2024 Przegorzały 15.00
Uroczystość Chrystusa Króla 24.11.2024 Przegorzały 11.00
Dni Skupienia 14-15.12.2024 --- 11.00

Wszystkich mężczyzn zainteresowanych uczestnictwem w działalności Bractwa prosimy o wcześniejszy kontakt z Kanclerzem (kanclerz@fraternitasjesu.pl) lub o. Wikariuszem Bractwa Fraternitas Jesu (wikariusz@fraternitasjesu.pl).