Dni skupienia

Oprócz comiesięcznych spotkań brackich organizowane są 3-4 razy w roku dni skupienia (zob.  Archiwum Dni Skupienia) poza Krakowem - są to dwudniowe wyjazdy z jedym noclegiem sobota/niedziela.

Dni skupienia zaczynają się zwykle w sobotę ok. godz. 11.00 a kończą w niedzielę mszą św. ok. godz. 14.00. W programie stałymi punktami są m.in.: msza św., konferencje i dyskusje zaplanowanych i przygotowanych tematów, modlitwa wieczorna z wystawieniem Najświętrzego Sakramentu, nieszpory, jutrznia, ćwiczenia duchowne.

W tym roku zaplanowano najbliższe dni skupienia:

Dni Skupienia w dniach 22-23 czerwca w klasztorze ss. Norbertanek w Imbramowicach

W dniach 22-23 czerwca 2019 w domu rekolekcyjnym ss. Norbertanek w Imbramowicach odbędą się nasze Dni Skupienia. Będziemy rozważać obecną sytuację w Kościele oraz tekst Benedykta XVI pt. Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego. Tekst można pobrać z poniższego linku:

Benedykt XVI Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego

Szczegółowy program dni skupienia przedstawia się następująco:

Sobota, 22 czerwca br.

 1. Godz. 11.00 - Przyjazd do Klasztoru i zakwaterowanie.
 2. Godz. 11.15 - Modlitwa południowa brewiarzowa.
 3. Godz. 11.30 - Punkta do medytacji – o. Wikariusz.
 4. Godz. 12.30 - Obiad.
 5. Godz. 13.30 - KKK 325-354 „Niebo i ziemia” – brat Bogdan.
 6. Godz. 14.40 - Kawa.
 7. Godz. 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego + Różaniec – br. kandydat Tadeusz M., br. Marek L.
 8. Godz. 15.30 - KKK 391-395 i 538-540 „Demon, Diabeł, Szatan” – o. Wikariusz.
 9. Godz. 16.30 - Informacja nt. wydania rozważań tekstów czytań - br. Henryk.
 10. Godz. 16.45 - Rozeznawanie duchów – o. Wikariusz.
 11. Godz. 17.30 - Msza Św. (Czytanie: br. Marek L.; Psalm: br. Tadeusz B.)
 12. Godz. 18.30 - Kolacja.
 13. Godz. 19.15 - Adoracja Najświętszego Sakramentu, Nabożeństwo Czerwcowe, nieszpory – o. Wikariusz, br. Henryk.
 14. Godz. 20.30 - Brackie spotkanie.

Niedziela, 23 czerwca br.

 1. Godz. 8.00 - Jutrznia.
 2. Godz. 8.20 - Śniadanie.
 3. Godz. 9.00 - Medytacja – o. Wikariusz.
 4. Godz. 10.00 - Kawa.
 5. Godz. 10.30 - List Benedykta XVI Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego i namysł nad reakcją Bractwa FJ.
 6. Godz. 12.00 - Msza Św. (Czytanie I: br. Jan; Psalm: br. Marek M.; Czytanie II: br. Stanisław.)
 7. Wyjazd do domów.

Wszystkich mężczyzn zainteresowanych uczestnictwem w działalności Bractwa prosimy o wcześniejszy kontakt z Kanclerzem (kanclerz@fraternitasjesu.pl) lub o. Wikariuszem Bractwa Fraternitas Jesu (wikariusz@fraternitasjesu.pl).