Rota ślubowania

Tekst wypowiadany podczas ślubu prywatnego i publicznego

ślubowanie Boże Wszechmogący, w Trójcy Świętej Jedyny, ślubuję, że dołożę wszelkich starań, by wiernie przestrzegać i wypełniać to wszystko, co zawarte jest w Statutach naszego Bractwa Fraternitas Jesu, pogłębiać wiarę moją i bardziej zjednoczyć się z Tobą.

Ślubuję pracować dla dobra Kościoła Twojego i – gdy zajdzie taka potrzeba – publicznie stawać w obronie Świętej Wiary.

Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, za przyczyną Najświętszej Dziewicy Maryi i za wstawiennictwem wszystkich świętych Twoich.

Amen.