Dzieła

Każdy z braci, w ramach formacji duchowej, co roku wyznacza sobie indywidualne dzieło do wykonania, które kontroluje Brat Prokurator Generalny. Raz w roku członkowie Bractwa spotykają się na specjalnie zwołanym Braterskim Przeglądzie Dzieł, w trakcie którego, wobec wszystkich Braci, składają sprawozdanie z wykonanych przez siebie prac (Statut, art. 6.2.2).

Oprócz dzieła indywidualnego, Bracia podejmują dzieła wspólne. Do tej pory w ramach dzieł wspólnych podjęli się następujących przedsięwzięć:

  1. fundują stypendia dla studentów Akademii Ignatianum,
  2. wspierają finansowo i materialnie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki na Kozłówku w Krakowie,
  3. organizują otwarte dni skupienia dla mężczyzn zainteresowanych rozwojem duchowym i chrześcijańskim zaangażowaniem w sprawy społeczne.