Cele

Bractwo Fraternitas Jesu jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych świeckich ustanowionym w archidiecezji krakowskiej,  w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Bractwo Fraternitas Jesu stawia sobie za cel pogłębianie życia duchowego jego członków. Środkiem do realizacji tego celu ma być m.in. codzienna i ciągła modlitwa członków Bractwa oraz praca dla Boga i dla człowieka, w tym praca intelektualna. Szczególną formą pracy nad sobą jest codzienny rachunek sumienia w duchu ignacjańskim. Dopełnieniem tej pracy jest praktykowanie liturgii godzin lub czytań duchowych (lectio divina), a w szczególności codzienne odmawianie modlitwy Bractwa.

Jako zadanie szczególne Bractwo Fraternitas Jesu stawia sobie za cel propagowanie doktryny Kościoła katolickiego w świecie współczesnym. Dlatego też na spotkaniach brackich rozważamy dokumenty Kościoła w tym: dokumenty soborowe i synodalne, katechizm, encykliki i adhortacje. Poruszamy aktualne tematy związane z wiarą, życiem społecznym. Zapoznajemy się z zagadnieniami z zakresu chrześcijańskiej moralności, etyki, prawa i dogmatyki.